Noble Quran » Polski » Books » Tylko Jedno Przesłanie!

  • Tylko Jedno Przesłanie!

    Od stworzenia pierwszego człowieka – Adama, Bóg objawiał ludziom Swoją Wolę. Powoływał wielu Proroków, m.in. Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i Muhammada (pokój z nimi). Wszyscy oni zostali wysłani z tym samym przesłaniem: Prawdziwy Bóg jest tylko jeden i tylko Jego należy czcić. Czytamy o tym tak w Biblii, jak i w Koranie. Książka ta pokazuje jak jasny jest to przekaz i skłania czytelnika do refleksji.

    Source : http://www.islamhouse.com/p/60075

    Download :Tylko Jedno Przesłanie!

Random Books

Choose language

Choose Sorah

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share